BİGG Nedir?

TÜBİTAK, 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında 900.000 TL – 1.500.00 TL yatırım desteği ile şirketleşebilirsiniz. ankaBİGG, iş fikirlerinin, iş modeli tasarımlarına dönüşmesi sürecinde fikir aşamasından pazar aşamasına kadar olan faaliyetleri destekler.

Neden ankaBİGG?

Eğitim
Eğitim

ankaBİGG programına dâhil olan girişimcilere, iş fikirlerinin doğrulanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyacakları tüm konularda eğitim desteği sağlanmaktadır.

Bilimsel ve Sektörel Mentörlük
Bilimsel ve Sektörel Mentörlük

ankaBİGG programı kapsamında verilecek olan birebir mentörlük hizmeti ile iş fikirlerinizi daha gerçekçi bir şekilde tasarlıyoruz.

Prototip Atölyesi
Prototip Atölyesi

Prototipleme atölyemizde, teknik tasarım desteğimiz ile birlikte ön prototipleme çalışmalarınızı yapabilirsiniz.

Ön Kuluçka Merkezi
Ön Kuluçka Merkezi

BİGG süresince, ön kuluçka merkezimizin tüm imkânlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Proje Desteği Aktarım Şekli

Sunulan iş planı TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunduğu takdirde; mükemelliyet mührü almaya hak kazanan girişimcilere TÜBİTAK BİGG Fonu ile %3 hisse karşılığında 900.000 TL, sermaye arttırımı olarak uygulanacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Öğrenciler
Öğrenciler

Ön lisans,Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora öğretimleri halen devam eden girişimci adayları

Mezunlar
Mezunlar

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğretimlerinden mezun olmuş girişimci adayları

Tematik Alanlar

tema
tema-6
tema-5
tema-4
tema-3
tema-2

BİGG Gider Destek Kalemleri

Personel Giderleri

Malzeme ve Sarf Giderleri

Seyahat Giderleri

Danışmanlık ve Hizmet Alımı Giderleri

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri

Süreç Nasıl İşler?

Ön Değerlendirme

 • ÖN BAŞVURU

  Girişimci Bilgileri

  İş Fikri Özet Bilgi

 • ÖN DEĞERLENDİRME

  Tematik Alanlara Uygunluk

 • 1. AŞAMA BAŞVURU FORMU

  İş Fikri Detayı
  Ekip Bilgileri
  Motivasyon

 • HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

  1. Aşama Başvuru Değerlendirmesi

AnkaBİGG Eğitim ve Mentorluk Süreci

 • 1. AŞAMA FAALİYETLERİ

  İş Planı Hazırlama ve
  Sunum Teknikleri Eğitimleri
  MentörDesteği

 • KURUL DEĞERLENDİRMESİ

  TÜBİTAK başvurusuna yönlendirilecek girişimcilerin seçilmesi

 • TÜBİTAK 2. AŞAMA BAŞVURUSU

  TÜBİTAK 2. Aşama Başvuru Formlarının Doldurulması

Destek Süreci

 • TÜBİTAK DEĞERLENDİRMESİ

  TÜBİTAK Değerlendirmesi

 • PROJE ONAYI

  TÜBİTAK Destek Karar Yazısı

 • ŞİRKETLEŞME ve SÖZLEŞME İMZASI

 • PROJE BAŞLANGICI ve KULUÇKA DESTEKLERİ

Program Kapsamında Verilen ankaBİGG Girişimcilik Eğitimleri

 • AGE101-Temel Girişimcilik Eğitimi
 • AGE102-Stratejik Yönetim Eğitimi
 • AGE103-Projeler İçin Kanvas İş Modeli Eğitimi
 • AGE104-Finansal Kaynaklara Erişim Eğitimi
 • AGE105-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi
 • AGE106-İş Hukuku Eğitimi
 • AGE107-Sözleşme Geliştirme ve Şirketleşme Eğitimi
 • AGE108-Yatırımcı Sunumu Eğitimi
 • AGE109-Kurul Sunumu Değerlendirme Çalıştayı

 • AGE110-BİGG Proje Hazırlama Çalıştayı

Çağrı Dökümanları

BİGG 2024-1 Çağrı Duyurusu
1812 – Uygulama Esasları
BİGG 2. Aşama Başvuru Kılavuzu
Taahhütname
Finansal Tablo
Tahmini Satış Planlaması Tablosu
Ürün- Hizmet Kıyaslaması
Sena İnel
Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı
sena.inel@ankaratto.com
bigg@ankaratto.com

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Tandoğan Kampüsü Dögol Caddesi 06100 Beşevler/Ankara

Tel: 0(312) 212 56 56 / Dahili: 3622

Kaan Kaya
Girişimcilik ve Şirketleşme Uzman Yardımcısı
kaan.kaya@ankaratto.com
bigg@ankaratto.com

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Tandoğan Kampüsü Dögol Caddesi 06100 Beşevler/ANKARA

Tel: 0(312) 212 56 56 / Dahili: 3622